Now showing items 1-2 of 2

  • Emevi halifelerinin ölüm sebepleri 

   Akkuş, Murat (2012)
   İslâm Tarihinde Emevîler döneminin önemli bir yeri vardır. Bu dönemdeki si- yasî, askerî, ekonomik, kültürel ve sosyal gelişmeler diğer dönemlere göre farklı- lık arz etmektedir. Bu farklılığın oluşmasında Emevî halifelerinin ...
  • Kur'ân'ın anlaşılmasında kırâat farklılıklarının rolü: et-Tahrîr ve't-Tenvîr" örneği 

   Akkuş, Murat (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalı, 2014)
   İslâmî ilimlerin önde gelen disiplinlerinden bir tanesi tefsir ilmidir. Tefsir ilminin kullandığı kaynakların başındakıraat farklılıkları gelmektedir. Çünkü kıraatler Kur'ân'ın dışında bir şey değildir. Bunun için Kur'ân'ın ...