Now showing items 1-1 of 1

    • İbn Haldun'da din-iktisat ilişkisi 

      Erdem, Mürsel (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Sosyolojisi Bilim Dalı, 2011)
      Bu çalışmada 14. yüzyılda yaşamış olan Arap bilgini İbn Haldun'un iktisadi düşüncelerinin din ile olan ilişkisi açıklanmaya çalışılmıştır. İbn Haldun döneminin İslam âlimlerinden farklı olarak her şeyi İslam ve Kur'an ...