Now showing items 1-1 of 1

    • Said Nursî'nin eserlerinde Kâdir-i Mutlak düşüncesi 

      Kakşi, Melike (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, 2016)
      İslamdaki itikadi mezhepler, İlahiyyat bahislerinden olan Allah'ın sıfatlarını tasnif etmişler ve bazılarına öncelik vermişlerdir. Geçmişte İslami mezheplerin tartıştığı sıfatlar konusu günümüzde de incelenmeye devam ...