Now showing items 1-1 of 1

    • Muhammed Hamidullah ve tarihçiliği 

      Kanbur, Canan (Rize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalı, 2011)
      Muhammed Hamidullah (1908-2002) yirminci yüzyılın en önde gelen İslâm âlimlerinden birisidir. Kendisi İslâmî ilimlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmış olup pek çok alanda eserler vermiştir. İslâm Tarihi alanında değerli ...