Now showing items 1-1 of 1

    • Bir fıkıh tarihçisi olarak Ömer Nasuhî Bilmen 

      Bilmen'in eserleri esas alındığında, bazı hukuk tarihçileri tarafından yapılan "fıkhın doğuşu, yükselişi, duraksaması, çöküşü, Mecelle sonrası dönemde yeniden dirilişe namzet oluşu" şeklindeki tasnifin çok da isabetli ...