Now showing items 1-1 of 1

    • Gazzâlî'de insanı tanımlayan temel kavramlar (Ruh, Kalp, Akıl, Nefs) 

      Yazıcı, Turgay (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Psikolojisi Bilim Dalı, 2014)
      Çalışmamızda büyük düşünür Gazzâlî'nin İnsanı tanımlayan temel kavramları olan ruh, kalp, akıl ve nefs'i ele aldık. Giriş ve dört bölümden oluşan eserimizin giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı ve kaynakları ...