Yönetici Recep Tayyip Erdoğan University Institutional Repository ile temasa geçebilirsiniz:

Çevrimiçi form: Geri Bildirim
E-Posta: acikerisim@erdogan.edu.tr