Show simple item record

dc.contributor.authorÇetin, Başak Işıl
dc.contributor.authorGün, Musa
dc.date.accessioned2020-12-19T20:22:46Z
dc.date.available2020-12-19T20:22:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1305-2837
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRd05UZzNOdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/4542
dc.description.abstract"Shorrocks Ayrıştırma Analizi"nin kullanıldığı bu çalışmada, Türkiye'de hem hanehalkı bazında hem de bireysel bazda ana ve alt gelir bileşenlerinin gelir dağılımı eşitsizliğine yaptıkları katkılar hesaplanarak 2002–2009 yılları arasındaki durumun tespiti ve yorumu yapılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda gelir dağılımı eşitsizliğine en büyük katkıyı yapan gelir bileşeninin faiz geliri olduğu saptanmıştır. Bu durum iktisadi kriz dönemlerinde daha belirgindir. Faiz, kâr ve rant gelirlerinin eşitsizliğe katkıları, ücret ve transfer gelirlerinin katkısından fazladır ve belirgin bir biçimde farklılaşmaktadır. Transfer gelirlerinin toplam eşitsizliğe yaptığı katkıların azaltılması için sosyal politikaların daha dikkatli tasarlanması gerekmektedir.en_US
dc.description.abstractIn this study the "Shorrocks Decomposition Analysis" has been used to determine the effects of the main and low income components to the income inequality on the basis of both households' and individuals` incomes in Turkey, and all results have been assessed and interpreted for the years between 2002-2009. In conclusion, the interest income is determined as the largest contributor of the income components to income inequality. It has been much more prominent especially in the periods of economic crises. The contributions of the interest, profit and rent incomes into the inequality are higher than the contributions of wage and transfer incomes, and differ in a significant way. And it is essential to be designed the social policies more carefully, in order to reduce the contribution of transfer incomes to the total inequality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleTürkiye'de 2002-2009 yılları arasında gelir bileşenleri ve gelir eşitsizliğinin Analizien_US
dc.title.alternativeIncome components and income inequalıty Analysis between 2002-2009 in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume0en_US
dc.identifier.issue36en_US
dc.identifier.startpage253en_US
dc.identifier.endpage292en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalÇalışma ve Toplumen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record