Show simple item record

dc.contributor.authorBayrak, Seval
dc.contributor.authorSoruç, Adem
dc.date.accessioned2020-12-19T20:28:55Z
dc.date.available2020-12-19T20:28:55Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn2146-7455
dc.identifier.issn2146-7455
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVME5UQTVPUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5087
dc.description.abstractBu çalışma, metinsel girdi geliştirme ve yapılandırılmış girdi alıştırmalarının İngilizce geniş zaman 3. tekil şahıs ekinin edinimine etkisini araştırmıştır. Deneysel çalışma, toplamda iki deney grubundan oluşmaktadır. Her bir deney grubuna bahsedilen alıştırma çeşitlerine ilişkin ayrı ayrı ikişer ders saati (toplamda 80 dakika) eğitim verilmiştir. Gruplara eğitimden bir hafta önce ön test, eğitimden bir gün sonra son test ve edinimin kalıcılığını ölçmek için dört hafta sonra geciktirilmiş son test uygulanmıştır. Katılımcılar ortaokul düzeyinde İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen öğrenciler arasından seçilmiştir (n = 43). Testler hedef yapıyı kavramaya ve üretmeye yönelik iki farklı türde hazırlanmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, her iki girditemelli öğretim yönteminin öğrenci başarısını hedef yapıyı kavrama düzeyinde olumlu yönde etkilediği, ancak üretme düzeyinde benzer etkiyi göstermediği bulunmuştur. Makale sonunda, sonuçlara yönelik genelde İngilizce öğretmenleri, özelde Türkiye'deki İngilizce öğretmenleri için bir dizi pedagojik önerilerde bulunulmaktadır. Bu çalışma sınırlı sayıda öğrenciyle yürütülmesine rağmen, sonuçlar İngilizce öğretmenlerinin girdi-temelli öğretim yöntemlerinin öğrenilmesi güç yapıların öğrenimini kolaylaştırmak amacıyla özellikle de çocuklara yabancı dil öğretiminde kullanabileceklerini önermektedir.en_US
dc.description.abstractThis study investigated comparative effectiveness of Textual Enhancement (TE) and Processing Instruction (PI) on the acquisition of English simple present tense third person singular form by elementary level EFL young learners. To this end, 43 seventh grade secondary school learners were conveniently selected for the study and randomly distributed into two experimental groups: TE (n = 21), PI (n = 22). Each group received different instructions (namely TE or PI) during two consecutive regular classroom hours (80 minutes in total). The learners took a pretest one week before the instructions, an immediate posttest one day after the instructions, and finally a delayed posttest after four weeks. According to the results of an interpretation task and two production tasks, both types of instructions helped the participants to increase their performance on the interpretation task. However, the results from production tasks showed that both input groups could not improve their production scores as much as expected from the literature. Although the study was conducted with limited number of students and without a control group, its results still suggest that English language teachers can use input-based instruction to help especially young learners to comprehend notoriously difficult structures as in this study.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleComparative Effectiveness of Input-based Instructions on L2 Grammar Knowledge: Textual Enhancement and Processing Instructionen_US
dc.title.alternativeGirdi-temelli İki Farklı Öğretim Yönteminin İngilizce Dilbilgisi Öğretimine Etkileri: Metinsel Girdi Geliştirme ve Yapılandırılmış Girdien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume7en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage195en_US
dc.identifier.endpage208en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalSakarya University Journal of Educationen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record