Show simple item record

dc.contributor.authorTolu, Hüseyin
dc.date.accessioned2020-12-19T20:28:55Z
dc.date.available2020-12-19T20:28:55Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1309-1581
dc.identifier.issn1309-1581
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5824/1309?1581.2018.3.013.x
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpFeU5EWXpNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5090
dc.description.abstractBu çalışma, Özgür / Libre Açık Kaynak Kodlu Yazılımın (ÖLAKK) Dijital Bölünme'yi kapatmadaki potansiyel etkisini ve Türkiye'nin ÖLAKK ekosistemindeki mevcut konumuna vurgu yapmaktadır. ÖLAKK birbiriyle bağlantılı olarak sosyal faydaları olduğunu söyleyebiliriz; ve bunları faydaları, ekonomik faydalar, teknolojilere uyum, yerel kapasitenin inşası, paradigmanın değişmesi ve yenilikçi toplumun boyutlarına ulaşılması olarak tanımlayabiliriz. Türkiye çift haneli yazılım endüstrisine ve güçlü FLOSS topluluklarına sahip olmasına rağmen Türkiye dijital uçurumun kapatılmasında ÖLAKK faydalarına henüz ulaşamamıştır. Bunun nedenlerini: ÖLAKK politikanın olmayışı, Pardus projesinin başarısızlığı, merkezi hükümet desteğinin azlıgı ve ilgi eksikliği, yetersiz eğitim fırsatları ve satıcı kilitleme sorunu olarak gruplandırabiliriz.en_US
dc.description.abstractThis study focuses on to what extent and how Free/Libre Open Source Software (FLOSS) has the potential to bridge the digital divide and what Turkey’s current position is in the ecosystem of FLOSS? This study argues that FLOSS has interlink and interdependent social benefits; technological benefits, economic benefits, adaptation technology, construction of local capacity, and shifting of paradigm and reaching dimensions of the innovative society. Although, these benefits have influence upon efforts of bridging the digital divide and the condition of Turkey indicates that there are significant Turkish FLOSS products, double-digit growth software industry and strong FLOSS communities, Turkey has not achieved FLOSS benefits yet due mainly to no FLOSS policy, failure of Pardus project, lack of centre government support/interest, insufficient educational opportunities and vendor lock-in issue.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Yapay Zekaen_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Sibernitiken_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Donanım ve Mimarien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Bilgi Sistemlerien_US
dc.subjectBilgisayar Bilimleri, Teori ve Metotlaren_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.titleTürkiye'de Dijital Uçurumun Kapatılması Üzerine ÖLAKK Yazılımın Sosyolojisien_US
dc.title.alternativeSociology of FLOSS upon Bridging Digital Divide in Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.doi10.5824/1309?1581.2018.3.013.x
dc.identifier.volume9en_US
dc.identifier.issue33en_US
dc.identifier.startpage221en_US
dc.identifier.endpage235en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalAJIT-e: Bilişim Teknolojileri Online Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record