Show simple item record

dc.contributor.authorAcaray, Ali
dc.contributor.authorŞevik, Neslihan
dc.date.accessioned2020-12-19T20:29:17Z
dc.date.available2020-12-19T20:29:17Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1301-8752
dc.identifier.issn1309-6338
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpReU1UazFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5181
dc.description.abstractBu çalışmada, kültürel boyutlardan güç mesafesi ve toplulukçuluk ile örgütsel sessizliğin boyutları arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Uluslararası ölçekli bir firmanın sadece İstanbul merkezdeki 900 çalışanından 462'si araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Veriler anket soru formu yoluyla toplanmıştır. Hipotezleri test etmede regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Araştırma sonuçları, güç mesafesinin kabullenici (?= .413, p< .05) ve korunma amaçlı (?= .363, p< .05) sessizliği artırdığını, fakat koruma amaçlı sessizlik üzerinde herhangi bir etkide bulunmadığını göstermektedir. Araştırma sonuçları, aynı zamanda, toplulukçuluğun kabullenici (?= -.116, p< .05) ve korunma amaçlı (?= -.125, p< .05) sessizliği azalttığını, fakat koruma amaçlı (?= .134, p< .05) sessizliği artırdığını ortaya koymuştur.en_US
dc.description.abstractIn this study, it is aimed to investigate the relationships between cultural dimensions of power distance and collectivism with dimensions of organizational silence. The sample of the study consisted of 462 employees of 900 employees who work at a multinational company headquartered in Istanbul. Data were collected through a questionnaire. Regression analysis was used to test hypotheses. Research results showed that power distance increased acquiescent (? = .413, pen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleKültürel Boyutların Örgütsel Sessizliğe Etkisi Üzerine Bir Araştırmaen_US
dc.title.alternativeA Research On The Effect Of Cultural Dimensions On Organizational Silenceen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume34en_US
dc.identifier.issue4en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage18en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalHacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record