Show simple item record

dc.contributor.authorDeğirmenci, Nurdan
dc.contributor.authorAkay, Ali
dc.date.accessioned2020-12-19T20:29:24Z
dc.date.available2020-12-19T20:29:24Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1306-6730
dc.identifier.issn1306-6293
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpVMU5ERTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5209
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı borsa, altın, döviz ve petrol fiyatlarının Box-Jenkins modelleri ve ARCH modelleri ile öngörülmesidir. Bu doğrultuda çalışmada BIST100 endeksi, altın ve petrol fiyatları ile döviz kuru değişkenlerine ait 01.02.2009-11.25.2016 tarihleri arasında yer alan haftalık veri setleri kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda altın fiyatları haricindeki tüm değişkenlerde asimetrik etkinin varlığı ortaya koyulmuştur. Ayrıca ARCH modellerinden elde edilen öngörülerin theil istatistiklerinin sıfıra oldukça yakın olduğu bulunmuşturen_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to predict the stock market, gold, foreign exchange and oil prices with Box-Jenkins and ARCH models. In this direction, weekly datasets are used of BIST100 index, gold and oil prices and exchange rate variables between 01.02.2009-11.25.2016. As a result of the analyses, asymmetric effect is revealed in all variables except gold prices. Also, the predictions obtained from the ARCH models were found to be close to zero in the theil statisticsen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.titleFinansal Verilerin ARIMA ve ARCH Modelleriyle Öngörüsü: Türkiye Örneğien_US
dc.title.alternativeForecasting Financial Data with ARIMA and ARCH Models: The Case of Turkeyen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalEskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record