Show simple item record

dc.contributor.authorÖren, Ayta
dc.date.accessioned2020-12-19T20:30:26Z
dc.date.available2020-12-19T20:30:26Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.issn1308-2140
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpBd05qQXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5407
dc.description.abstractEdebi kavramlar ait oldukları dilden Türkçeye çevrilip aktarıldıkları zaman yapılması gerekli ikinci bir zorlu uğraş ortaya çıkar. Bu zorlu uğraş, edebi kavramların Türkçesinin Türkçeleştirilmesi işidir. Edebiyat tercümeleri ile uğraşanların Türkçeye ve çeviri yaptıkları metnin alanına hâkimiyetlerinin eksik oluşu elbette inkâr edilemez bir problemdir. Ama edebi güncel yaklaşım ve teorilere yönelik kavramlara Türkçe karşılık bulmak, hele ki çevirmenlerden bunu beklemek bir başka problem ve daha da sıkıntılı bir durumdur. Çünkü bazı edebi kavramlar birden fazla ve birbirinden farklı ifadelerle veya Türkçeleşmemiş ve anlaşılması zor uzun ifadelerle çevrilmektedir. Bu aynı zamanda kendi edebiyatımız içinde küresel anlamda edebiyat gündemini takip eden ve kavramsal karşılıklarını Türkçeleştirilmesi beklenilen insanlarımızın eksik bir yönünü gösteriyor. Bu problemlerin üzerinde pek durulmadığı, Türkçeleştirilmesi sıkıntılı edebi terimlerin ortak irtibatlı bir çalışma içinde yürütülmediği, böylece dil içinde anlayış farklılıkları yaratacak bazı kavramların türediği ve bundan ötürü bazen bir kavram kargaşasının yaşandığı şeklinde olumsuz bir tablo ortaya çıkmaktadır. Sonuç olarak, edebiyat alanına kaynak sağlayacak çeviri metinlerin (Türk) edebiyat alan bilgisine sahip olmayan kişilerce dilimize kazandırılması ve (Türk) edebiyat alanında çalışanlarının da güncel edebi yönelimleri içselleştirip Türkçeleştir(e)memesi çeviri yoluyla dilimize kazandırılan ve/ya kazandırılacak metinleri kısırlaştırmaktadır. Bu sıkıntıların temelinde ise düşüncel bir alt yapı oluşmadan bu kavramlara Türkçe karşılık aranması ve bu kavramların Türkçeleştirilmeye çalışılması yatmaktadır.en_US
dc.description.abstractWhen literary terms are translated and transferred from what language they belong to into Turkish, a second challenging task to be done will come to exist. This hard task is to make the Turkish equivalents of literary terms Turkish. Of course, it is an undeniable problem that those who deal with literary translations are lacking in their mastery of Turkish and the field of the text which they translate. However, it is another problem and a more distressing situation to find Turkish equivalents to current literary approaches and theoretic concepts and also to wait for translators to do this task. Because some literary terms have been translated either in multiple and various expressions, which could be different from each other, or in expressions, which have not been transformed completely into Turkish and are too long to comprehend. At the same time, it shows the shortcomings of the people in our own literature who are expected to follow the literary agenda globally and to make their conceptual equivalents Turkish. A negative picture emerges in the form of the fact that these problems have not been too much emphasized, a cooperative study for literary terms troublesome to make Turkish has not been carried out, so some concepts leading to differences in understanding within the language have come into existence, and consequently there has sometimes been confusion in terms. As a result, translation texts (Turkish) which will provide resources for the field of literature are brought to our language by those who do not have literature field knowledge. Also those who research in (Turkish) literature field cannot internalize current literary trends. These two things sterilize the texts which have been introduced or will be introduced into our language by means of translation. The basis of these troubles lies in looking for Turkish equivalents without forming a thought substructure and in attempting to make these terms Turkish in this way.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAntropolojien_US
dc.subjectArkeolojien_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectAsya Çalışmalarıen_US
dc.subjectDavranış Bilimlerien_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectKriminoloji ve Ceza Bilimien_US
dc.subjectKültürel Çalışmalaren_US
dc.subjectNüfus İstatistikleri Bilimien_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.subjectEğitim, Özelen_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectErgonomien_US
dc.subjectEtiken_US
dc.subjectEtnik Çalışmalaren_US
dc.subjectAile Çalışmalarıen_US
dc.subjectFilm, Radyo, Televizyonen_US
dc.subjectFolkloren_US
dc.subjectCoğrafyaen_US
dc.subjectSağlık Politikaları ve Hizmetlerien_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectBilim Felsefesi ve Tarihien_US
dc.subjectOtelcilik, Konaklama, Spor ve Turizmen_US
dc.subjectBeşeri Bilimleren_US
dc.subjectBilgi, Belge Yönetimien_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectDil ve Dil Bilimen_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectEdebi Teori ve Eleştirien_US
dc.subjectMantıken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectOrtaçağ ve Rönesans Çalışmalarıen_US
dc.subjectMüziken_US
dc.subjectHemşireliken_US
dc.subjectBeslenme ve Diyetetiken_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectPsikolojien_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectDin Bilimien_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.subjectMadde Bağımlılığıen_US
dc.subjectTiyatroen_US
dc.subjectKentsel Çalışmalaren_US
dc.subjectKadın Araştırmalarıen_US
dc.titleÇevirilerde Bazı Edebi Kavramların Türkçe Karşılıklarının Türkçeleştirilmesi Problemien_US
dc.title.alternativeThe Problem Of Making Turkish Equivalents Of Some Literary Terms Turkish In Translationsen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume13en_US
dc.identifier.issue15en_US
dc.identifier.startpage373en_US
dc.identifier.endpage382en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalTurkish Studies (Elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record