Show simple item record

dc.contributor.authorAltıner, Ali
dc.contributor.authorCihan, Kezban Ayran
dc.contributor.authorBozkurt, Eda
dc.date.accessioned2020-12-19T20:41:44Z
dc.date.available2020-12-19T20:41:44Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.issn2148-029X
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.11611/yead.449317
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpJMk5EY3pNdz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5562
dc.description.abstractIn the present study, the relationship between economic growth and export diversification was examined for 10 emerging market economies. For this purpose, the panel data analysis was performed by using the data of period between 1968 and 2014. Within the scope of this analysis, the cross-sectional dependence test and the panel bootstrap causality test developed by Konya (2006) were implemented. According to the results of empirical analyses, it was determined that there was a unidirectional causality relationship from economic growth to export diversification only in Indonesia. Moreover, it was also found that there was a unidirectional causality relationship from export diversification to economic growth in Argentina, Columbia, India, Malaysia, and Turkey. However, no causality relationship was found for other countries. These results reveal the importance of adopting the policies improving the product diversification by promoting the manufacturers in emerging market economies.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, seçilmiş 10 yükselen piyasa ekonomisi için ihracat çeşitlendirmesi ve ekonomik büyüme arasındaki ilişki incelenmiştir. Bu amaçla 1968-2014 dönemi verileri kullanılarak panel veri analizi gerçekleştirilmiştir. Analiz kapsamında, yatay kesit bağımlılığı testi ve Konya (2006) tarafından geliştirilen panel bootstrap nedensellik testi uygulanmıştır. Ampirik analiz sonuçlarına göre, sadece Endonezya’da ekonomik büyümeden ihracat çeşitliliğine doğru tek yönlü nedensellik ilişkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca Arjantin, Kolombiya, Hindistan, Malezya ve Türkiye’de ihracat çeşitliliğinden ekonomik büyümeye doğru tek yönlü bir nedensellik ilişkisinin olduğu bulgusuna da ulaşılmıştır. Ancak diğer ülkelerde herhangi bir nedensellik ilişkisine rastlanılamamıştır. Bu sonuçlar, yükselen piyasa ekonomilerinde üreticilerin teşvik edilerek ürün çeşitliliğini artırıcı politikalarının benimsenmesinin önemini ortaya koymaktadır.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectİşen_US
dc.subjectİşletme Finansen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectİktisaten_US
dc.subjectÇevre Çalışmalarıen_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectUluslararası İlişkileren_US
dc.subjectHukuken_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectSiyasi Bilimleren_US
dc.subjectKamu Yönetimien_US
dc.subjectHalkla İlişkileren_US
dc.subjectSosyal Çalışmaen_US
dc.subjectSosyolojien_US
dc.titleExport Diversification And Growth: A Bootstrap Panel Causality Analysis For Selected Emerging Market Economiesen_US
dc.title.alternativeİhracat Çeşitlendirmesi Ve Büyüme: Seçilmiş Yükselen Piyasa Ekonomileri İçin Panel Boostrap Nedensellik Testien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.doi10.11611/yead.449317
dc.identifier.volume16en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage24en_US
dc.identifier.endpage36en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalYönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record