Show simple item record

dc.contributor.authorDemir, Emine
dc.contributor.authorÇeliker, Fatma Beyazal
dc.contributor.authorÇelker, Metin
dc.contributor.authorBalaban, Gökçe Aydın
dc.contributor.authorDursun, Engin
dc.date.accessioned2020-12-19T20:42:42Z
dc.date.available2020-12-19T20:42:42Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1300-1779
dc.identifier.issn2687-2781
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.17954/amj.2019.2083
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpZM05qY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/5763
dc.description.abstractObjective: To evaluate the effect of vascular loop variations diagnosed by high resolution ear magnetic resonance imaging (MRI) on the etiology and clinic of tinnitus with both the features of tinnitus and the tinnitus handicap inventory (THI). Material and Methods: The tinnitus handicap inventory was applied to the patients 18-55 years of age who presented to our clinic with the complaint of unilateral chronic tinnitus. Patients were grouped according to MRI findings and gender. Results: There were 47 type I vascular loop patients (26 female: group I, 21 male: group II), 40 type II vascular loop patients (24 female: group III, 16 male: group IV) and 60 normal patients (34 female: group V, 26 male: group VI) with MRI findings. In each group, the number of female patients was higher and the THI averages of female patients were higher. Patients with type II vascular loop had higher THI averages. In addition, the age of onset of tinnitus was earlier in patients with type II vascular loop. Conclusion: The type II vascular loop affects the tinnitus clinic by creating vascular compression. Our results suggest that it is possible to evaluate a type II vascular loop as a vascular compression syndrome due to its clinical effects.en_US
dc.description.abstractAmaç: Yüksek rezolüsyonlu kulak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile tanı konulmuş vasküler loop varyasyonlarının tinnitus etiyolojisi ve kliniği üzerine etkisinin olup olmadığını hem tinnitusun özellikleri hem de tinnitus engellilik anketi (TEA) ile değerlendirmek. Gereç ve Yöntemler: Kliniğimize tek taraflı kronik tinnitus yakınması ile başvuran, işitmesi normal 18-55 yaş arasındaki hastalara tinnitus engellilik anketi uygulandı. Hastalar MRG bulguları ve cinsiyete göre gruplara ayrıldı. Bulgular: MRG bulgularına göre, 47 tip1 vasküler loop olan hasta (26 kadın: grup I, 21 erkek: grup II), 40 tip2 vasküler loop olan hasta (24 kadın: grup III, 16 erkek: grup IV) ve 60 normal hasta (34 kadın: grup V, 26 erkek: grup VI) vardı. Her grupta kadın hasta sayısı daha fazla ve kadın hastaların TEA ortalamaları daha yüksekti. Tip2 vasküler loopu olan hastaların da TEA ortalamaları daha yüksekti. Ayrıca tip2 vasküler loop olan hastalarda tinnitusun başlama yaşı daha erkendi. Sonuç: Tip2 vasküler loop bir vasküler kompresyon oluşturarak tinnitus kliniğini etkilemektedir. Elde ettiğimiz sonuçlara göre tip2 vasküler loopu oluşturduğu klinik etkiler nedeniyle vasküler kompresyon sendromu olarak değerlendirebiliriz.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.titleThe Effect of Vascular Loop in the Tinnitus Severityen_US
dc.title.alternativeVasküler Loop'un Tinnitus Şiddetine Etkisien_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.doi10.17954/amj.2019.2083
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage249en_US
dc.identifier.endpage255en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalAkdeniz Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record