Show simple item record

dc.contributor.authorBıçaklıoğlu, Fatih
dc.contributor.authorEminferzane, Sasan
dc.contributor.authorKoparal, Murat Yavuz
dc.contributor.authorBulut, Ender Cem
dc.date.accessioned2020-12-19T20:51:47Z
dc.date.available2020-12-19T20:51:47Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBıçaklıoğlu, F., Eminferzane, S., Koparal, F.Y., Bulut, E.C. (2018). A cotton swab in male urethra: a case report of an unusual urethral foreign body. Gazi Medical Journal, 29(3), 261-263.
dc.identifier.issn1300-056X
dc.identifier.issn2147-2092
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.12996/gmj.2018.74
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWprME9UYzJOZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/6149
dc.description.abstractUrethral foreign bodies are rare urological emergencies and early management is vital. Mostly, the patient with a psychiatric disorder inserts the foreign body himself for erotic satisfaction. In this paper, we reported a case of a 22-year-old male patient who inserted a cotton swab into his urethra.en_US
dc.description.abstractÜretral yabancı cisimler, az rastlanan fakat erken müdahalenin hayati olduğu ürolojik acillerdendir. Çoğunlukla, psikiyatrik bir sorunu olan hasta erotik tatmin amacıyla yabancı cismi kendi yerleştirmektedir. Biz bu yazıda , kendi üretrasına kulak temizleme çubuğu yerleştiren 22 yaşındaki erkek hastaya ait bir vakayı raporladık.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyolojien_US
dc.subjectAlerjien_US
dc.subjectAnatomi ve Morfolojien_US
dc.subjectAndrolojien_US
dc.subjectAnestezien_US
dc.subjectOdyoloji ve Konuşma-Dil Patolojisien_US
dc.subjectBiyokimya ve Moleküler Biyolojien_US
dc.subjectBiyofiziken_US
dc.subjectBiyoteknoloji ve Uygulamalı Mikrobiyolojien_US
dc.subjectKalp ve Kalp Damar Sistemien_US
dc.subjectHücre Biyolojisien_US
dc.subjectKlinik Nörolojien_US
dc.subjectYoğun Bakım, Tıpen_US
dc.subjectDermatolojien_US
dc.subjectAcil Tıpen_US
dc.subjectEndokrinoloji ve Metabolizmaen_US
dc.subjectGastroenteroloji ve Hepatolojien_US
dc.subjectGeriatri ve Gerontolojien_US
dc.subjectSağlık Bilimleri ve Hizmetlerien_US
dc.subjectHematolojien_US
dc.subjectİmmünolojien_US
dc.subjectEnfeksiyon Hastalıklarıen_US
dc.subjectTamamlayıcı ve Entegre Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Etiken_US
dc.subjectTıbbi İnformatiken_US
dc.subjectTıbbi Laboratuar Teknolojisien_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.subjectAdli Tıpen_US
dc.subjectTıbbi Araştırmalar Deneyselen_US
dc.subjectMikrobiyolojien_US
dc.subjectNörolojik Bilimleren_US
dc.subjectKadın Hastalıkları ve Doğumen_US
dc.subjectOnkolojien_US
dc.subjectGöz Hastalıklarıen_US
dc.subjectOrtopedien_US
dc.subjectKulak, Burun, Boğazen_US
dc.subjectPatolojien_US
dc.subjectPediatrien_US
dc.subjectPeriferik Damar Hastalıklarıen_US
dc.subjectFizyolojien_US
dc.subjectTemel Sağlık Hizmetlerien_US
dc.subjectPsikiyatrien_US
dc.subjectHalk ve Çevre Sağlığıen_US
dc.subjectRadyoloji, Nükleer Tıp, Tıbbi Görüntülemeen_US
dc.subjectRehabilitasyonen_US
dc.subjectSolunum Sistemien_US
dc.subjectRomatolojien_US
dc.subjectSpor Bilimlerien_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.subjectTransplantasyonen_US
dc.subjectTropik Tıpen_US
dc.subjectÜroloji ve Nefrolojien_US
dc.titleA cotton swab in male urethra: a case report of an unusual urethral foreign bodyen_US
dc.title.alternativeErkek üretrası içinde kulak temizleme çubuğu : alışılmadık üretral yabancı cisme ait vaka raporuen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorKoparal, Murat Yavuz
dc.identifier.doi10.12996/gmj.2018.74
dc.identifier.volume29en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage261en_US
dc.identifier.endpage263en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalGazi Medical Journalen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record