Show simple item record

dc.contributor.authorSandalcılar, Ali Rıza
dc.contributor.authorAyran Cihan, Kezban
dc.contributor.authorÇolak, Yusuf
dc.date.accessioned2023-02-27T08:08:58Z
dc.date.available2023-02-27T08:08:58Z
dc.date.issued2022en_US
dc.identifier.citationSandalcılar, A.R:, Ayran Cihan, K. & Çolak, Y. (2022). Türkiye’nin N11 ülkeleriyle olan dış ticaretinin belirleyicileri: Çekim modeli yaklaşımı. Uluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisi, 6(1), 59-78. https://doi.org/10.29216/ueip.1078923en_US
dc.identifier.issn2587-2559
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.29216/ueip.1078923
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/7700
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı Türkiye’nin N11 ülkeleriyle olan dış ticaretin belirleyicilerini tahmin etmek ve bu doğrultuda politika önerilerinde bulunmaktır. N11 (Next Eleven) ülkeleri Türkiye, Bangladeş, Mısır, Endonezya, İran, Güney Kore, Meksika, Nijerya, Pakistan, Filipinler ve Vietnam’dan oluşmaktadır. Değişik makroekonomik ve demografik göstergeler eşliğinde yapılan öngörülerde, N11 ülkelerinin birçoğunun (özellikle Türkiye, Nijerya, Güney Kore ve Vietnam) 2050 yılında G7 ülkelerinin bazılarını geçebileceği tahmin edilmektedir. Çalışmada Türkiye'nin N11 ülkeleriyle olan dış ticaret akımları çekim modeli ile açıklanmaya çalışılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, ihracatta Türkiye’nin GSYİH’sının negatif etkili; ithalatta ise pozitif etkili olduğu ortaya koyulmuştur. Ayrıca karşı ülke GSYİH’sının hem ihracatta hem de ithalatta pozitif etkili olduğu; ülkeler arasındaki coğrafi uzaklığın ise her durumda negatif etkili olduğu belirlenmiştir. Analizlerde elde edilen bir diğer sonuç ise ortak sınır ve ortak din kukla değişkenlerinin dış ticaret üzerinde pozitif etki yaptığını göstermektediren_US
dc.description.abstractThe aim of this study is to predict the determinants of foreign trade of Turkey with N11 countries and to make policy recommendations in this direction. N11 (Next Eleven) countries consist of Turkey, Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, South Korea, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines and Vietnam. In the projections made with different macroeconomic and demographic indicators, it is estimated that most of the N11 countries (especially Turkey, Nigeria, South Korea and Vietnam) will surpass some of the G7 countries in 2050. In the study, the foreign trade flows of Turkey with the N11 countries were tried to be explained by the gravity model. According to the findings, Turkey's GDP affects exports negatively. However, it has a positive effect on imports. The opposite country's GDP has a positive effect on both exports and imports; the geographical distance between countries is that there is a negative effect. Another result obtained in the analysis shows that the common border and common religion dummy variables have a positive effect on foreign trade.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectN11en_US
dc.subjectÇekim Modelien_US
dc.subjectDış ticaretin belirleyicilerien_US
dc.subjectGravity Modelen_US
dc.subjectDeterminants of foreign tradeen_US
dc.titleTürkiye’nin N11 ülkeleriyle olan dış ticaretinin belirleyicileri: Çekim modeli yaklaşımıen_US
dc.title.alternativeDeterminants of Turkey's foreign trade with N11 countries: The gravity model approachen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorSandalcılar, Ali Rıza
dc.contributor.institutionauthorAyran Cihan, Kezban
dc.identifier.doi10.29216/ueip.1078923en_US
dc.identifier.volume6en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage59en_US
dc.identifier.endpage78en_US
dc.relation.journalUluslararası Ekonomi, İşletme ve Politika Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record