Show simple item record

dc.contributor.authorÖzsevgeç, Yıldırım
dc.date.accessioned2020-07-23T06:37:59Z
dc.date.available2020-07-23T06:37:59Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1307-9581
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/831
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/322056045_POSTMODERNIZM_UZERINE
dc.description.abstractPostmodernism is a revolt against modernism, and it is being associated with the changes in societies, and the results of politics globally mainly after the 1960s. The postmodernism era is also used to define a period after modernism, and it goes back to the reanalysing and mainly rejecting the ideas and notions accepted by modernism. The destruction of the First and the Second World Wars led people to seek for a change, and in many countries, social change also speeded up. Thus, the Great Wars together with Algerian War of Independence and 1968 France Riots were the centres of the shift, and the birth of the postmodern era. Besides, it was the beginning of the end of the Cold War and the emergence of a new world order. Apart from the social and the political changes, postmodernism has a significant impact on some concepts such as philosophy, art, culture, literature, photography, architecture, cinema and theatre. Therefore, it is clear that postmodernism is a broad cultural movement that comes after modernism and has a close connection with above-mentioned areas. Therefore, this study is going to find an answer to the question of ‘what is postmodernism’, and it pinpoints the effects of the movement on the other human sciences.en_US
dc.description.abstractModernizme karşı bir tepki olarak doğan postmodernizm, toplumda yaşanan değişimler ve 1960’li yılların politik olaylarıyla yakından ilişkilendirilir. Postmodernizm ayrıca, modernizme ait fikirlerin ve teorilerin yeniden gözden geçirilmesine, hatta bazı noktalarda tamamen reddedilmesine kadar uzanır. I. ve II. Dünya Savaşları’nın sonunda dünyada yaşanan yıkım, insanları yeni arayışlara itmiştir. Bunun sonucunda da toplumlarda hızlı bir değişiklik yaşanmıştır. Bu yüzden, Cezayir Bağımsızlık Savaşı, 1968 Fransa Olayları ve İki Büyük Dünya Savaşı değişimin ve postmodern dönemin başlangıcının merkezi olmuştur. Soğuk Savaş’ın sonu ve yeni dünya düzeni ortaya çıkmaya başlamıştır. Toplumlarda yaşanan sosyal ve politik değişikliklerin yanı sıra, postmodernizmin, felsefe, sanat, kültür, edebiyat, fotoğraf, mimari, sinema ve tiyatroya da önemli etkileri olmuştur. İşte bu yüzden postmodernizmin yukarıda bahsedilen alanlarla yakın ilişkide olduğu ve modernizmden sonra ortaya çıkan geniş bir kültürel hareketi temsil ettiği aşikârdır. Bu yüzden, bu çalışmada genel olarak postmodernizm nedir sorusuna cevap aranacak, terimin beşeri bilimlerle olan yakın ilişkisi üzerinde durulacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi / The Journal of International Social Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectPostmodernizmen_US
dc.subjectPostmodernismen_US
dc.subjectEdebiyaten_US
dc.subjectLiteratureen_US
dc.subjectSanaten_US
dc.subjectArten_US
dc.subjectSinemaen_US
dc.subjectCinemaen_US
dc.subjectFelsefeen_US
dc.subjectPhilosophyen_US
dc.subjectPolitikaen_US
dc.subjectPolitics.en_US
dc.titlePostmodernizm üzerineen_US
dc.title.alternativeOn Postmodernismen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzsevgeç, Yıldırım
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record