Show simple item record

dc.contributor.authorÖzsevgeç, Yıldırım
dc.date.accessioned2020-07-23T07:00:52Z
dc.date.available2020-07-23T07:00:52Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/832
dc.identifier.urihttp://jasstudies.com/index.jsp?mod=makale_tr_ozet&makale_id=28411
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.9761/JASSS7177
dc.description.abstractAnita Brookner chooses middle-aged, lonely, intelligent, sometimes interrogating, elegant but desperate women as heroes in her masterpiece Hotel du Lac, which she published in 1984 and won the Booker Prize. These women, who are not welcomed by the patriarchal society, are often the ones who seek happiness and love. Hotel du Lac's main heroine, Edith Hope, adapts to Brookner's traditional female character. Brookner’s narrator Edith is 39 and she comes to Hotel du Lac to finish her latest novel and at the same time to overcome her emotional problems. Giving the impression that she has a very interesting character, Edith turns into an ‘unhappy’ woman, who is in love with a married man. She is expected to go to Hotel du Lac to write a success story and get rid of her problems. Besides the establishment of capitalism and rise of the industrial revolution had a great impact on the lives of women and their position in the society. So, in this study, the place of woman in society will be discussed and the transformation of Edith, who has been working to reverse the male dominated society over time and regarding the realities of the society which Edith lives in, the criticism of the capitalist system, will be dealt with. Keywords: Anita Brookner, Patriarchy, Capitalist system, Gender, Marxismen_US
dc.description.abstractAnita Brookner romanlarında orta yaşlı, yalnız, zeki, bazen sorgulayan, zarif fakat ilgiye muhtaç kadınları kahramanı olarak seçer. 1984 yılında yayınladığı ve Man Booker ödülünü kazandığı başyapıtı Hotel du Lac'da yazarın önceki romanlarıyla karakter seçimi açısından benzerlikler gösterir. Hotel du Lac’da dikkat çeken ilk özellik ataerkil toplum tarafından hoş karşılanmayan kadınların genellikle mutluluğu ve sevgiyi arayan tipler olmasıdır. Hotel du Lac’ın ana kahramanı olan Edith Hope, Brookner’ın geleneksel kadın karakterine uyum gösterir. Edith 39 yaşındadır ve Hotel du Lac’a son romanını bitirmek, aynı zamanda duygusal sorunlarını aşmak ve kendisine yeni bir sayfa açmak için gelmiştir. İçe dönük bir ruh halinde okurun karşısına çıkan ve bu yüzden de oldukça ilginç bir karaktere sahip olduğu izlenimi veren Edith, evli bir adama âşık olmasıyla tamamen ‘(u)mutsuz’ bir kadına dönüşür. Bu sebepten dolayı da kendisini mantık evliliği yapmaya zorlar. Çünkü kendisinden beklenen Hotel du Lac’a giderek başarı hikâyesi yazması ve sorunlarından kurtulmasıdır. Aynı zamanda kapitalizmin ve sanayi devriminin kadınların hayatında ve onların toplumdaki konumlarında oldukça önemli bir etkiye sahip olduğu gerçeği asla yadsınamaz. Bundan dolayı bu çalışmada kadının toplumdaki yeri tartışılacak, erkek egemen toplumu ters düze etmeye çalışan Edith’in zaman içerisinde geçirdiği dönüşüm ele alınacak ve Edith’in içinde yaşadığı toplumun şartları gönünde bulundurularak kapitalist sistem eleştirisi yapılacaktır. Anahtar Kelimeler: Anita Brookner, Ataerkil, Kapitalist sistem, Cinsiyet, Marksizmen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherThe Journal of Academic Social Science Studiesen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectAnita Brookneren_US
dc.subjectAtaerkilen_US
dc.subjectPatriarchyen_US
dc.subjectKapitalist sistemen_US
dc.subjectCapitalist Systemen_US
dc.subjectCinsiyeten_US
dc.subjectGenderen_US
dc.subjectMarksizmen_US
dc.subjectMarxismen_US
dc.title(U)mutsuz Bir Kadın Olarak Edith Hopeen_US
dc.title.alternativeEdith Hope As An Unhappy Womanen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzsevgeç, Yıldırım
dc.identifier.doi10.9761/JASSS7177
dc.relation.publicationcategory0-Belirleneceken_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record