Show simple item record

dc.contributor.authorÖzsevgeç, Yıldırım
dc.date.accessioned2020-07-23T07:16:32Z
dc.date.available2020-07-23T07:16:32Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1307-9581
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/834
dc.identifier.urihttps://www.researchgate.net/publication/283847920_Buyulu_Gercekci_Kurgu_Uzerine
dc.identifier.urihttp://eds.a.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=7fae91ab-7b8f-41b5-94e9-f3c4596178e3%40sdc-v-sessmgr03
dc.description.abstractMany artists have contributed to the development of this form. Magic realist novels are quite different from the traditional fictional types in terms of both form and content and also of the relationship between novels and novelists. Unlike the traditional novel, it has such frequently used features as fragmentation instead of wholeness, novelists’ entering into and going out of the fictional worlds whenever they want instead of telling the story in one way; the possibility of characters going around different worlds, using literary arts like pastiche, irony and intertextuality. Magic realism is rather rich in terms of form and content because it is a mixture of different fictional trends and narratological levels. As its name suggests, both the magical and the ordinary are narrated together. Keywords: Magic Realism, Fiction, Historical Progress, Different Worlds.en_US
dc.description.abstractBu türün gelişmesinde birçok sanatçının katkısı olmuştur. Büyülü gerçekçi roman türü geleneksel roman türünden hem biçim ve içerik hem de roman-yazar ilişkisi açısından oldukça farklıdır. Geleneksel romanın aksine bu tür romanda bütünlük yerine parçalanmışlık, yazarın romanı tek yönlü anlatması yerine istediği zaman romana girip çıkabilmesi, karakterlerin serbestçe farklı dünyalar arasında dolaşabilmesi, ironi ve pastiş gibi edebi sanatların kullanımı, metinlerarasılık oldukça sık rastlanan özelliklerdendir. Büyülü gerçekçilik biçim ve içerik açısından oldukça zengindir, çünkü tek bir öğretiye ya da kurala bağlı kalmaz, içerisinde farklı dünyaları barındıran zengin kurgularla göze çarpar. Adından da anlaşılacağı üzere hem büyülü hem de sıradan olan bir arada verilir. Anahtar Kelimeler: Büyülü Gerçekçilik, Kurgu, Tarihsel Gelişim, Farklı Dünyalar.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi : The Journal of International Social Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectBüyülü Gerçekçiliken_US
dc.subjectMagic Realismen_US
dc.subjectKurguen_US
dc.subjectFictionen_US
dc.subjectTarihsel Gelişimen_US
dc.subjectHistorical Progressen_US
dc.subjectFarklı Dünyalaren_US
dc.subjectDifferent Worlds.en_US
dc.titleBüyülü Gerçekçi Kurgu Üzerineen_US
dc.title.alternativeOn Magical Realist Fictionen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzsevgeç, Yıldırım
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record