Show simple item record

dc.contributor.authorSerdar, Hamdi Ali
dc.date.accessioned2020-07-24T06:18:01Z
dc.date.available2020-07-24T06:18:01Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/839
dc.identifier.urihttp://eds.b.ebscohost.com/eds/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=8c7ce3d6-4094-412b-bdac-bab29f891cbe%40sessionmgr101
dc.description.abstractMartin Heidegger’s Sein und Zeit, first published in 1927, was first translated by Aziz Yardımlı in 2004 into Turkish under the title of Varlık ve Zaman. A further translation of Sein und Zeit was done later in 2008 by Kaan H. Ökten under the same title. In both translations, the German word ‘Sein’ was translated with the Turkish equivalent ‘Varlık’. However, when taken as a whole, the thought system that Heidegger formulated in his book will make it clear that the choice of Varlık as the Turkish equivalent of Sein does not serve well the aim that Heidegger pursued in writing his book. This particular study will research the purpose behind Heidegger’s use of the word Sein, with examples from his Being and Time, and ‘Varoluş’ will be suggested as a substitute for the word ‘Varlık’. Keywords: Being, Existence, Sein, Heidegger.en_US
dc.description.abstractMartin Heidegger'in 1927 yılında yayınlanan Sein und Zeit isimli eseri Türkçeye ilk kez 2004 yılında Aziz Yardımlı tarafından Varlık ve Zaman olarak kazandırılmıştır. Daha sonra Kaan H. Ökten tarafından 2008 yılında aynı başlıkla başka bir çevirisi daha yapılmıştır. Heidegger’in Sein und Zeit isimli eseri Türkçeye kazandırılırken ‘Sein’ kelimesi için seçilen karşılık ‘Varlık’ olmuştur. Ancak Heidegger’ın eserinde ortaya koyduğu düşünce sistemi bir bütün olarak gönüne alındığında, yapılan bu seçimin eserin yazılma amacına bütünüyle hizmet etmediği görülecektir. Bu çalışmada, Heidegger'in Sein kelimesini hangi amaçla kullandığı örnekleriyle araştırılacak ve akabinde Varlık kelimesi yerine Varoluş kelimesi önerilecektir. Anahtar Kelimeler: Varlık, Varoluş, Sein, Heidegger.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Researchen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectVarlıken_US
dc.subjectBeginen_US
dc.subjectVaroluşen_US
dc.subjectExistenceen_US
dc.subjectSeinen_US
dc.subjectHeidegger.en_US
dc.titleSein Und Zeit Adlı Eserin Türkçe Çevirilerine Eleştirel Bir Bakışen_US
dc.title.alternativeA Critique Of The Turkish Translations Of Sein Und Zeiten_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorSerdar, Hamdi Ali
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record