Show simple item record

dc.contributor.authorSerdar, Hamdi Ali
dc.date.accessioned2020-07-24T06:38:27Z
dc.date.available2020-07-24T06:38:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/841
dc.identifier.urihttp://www.asosjournal.com/index.jsp?mod=makale_ing_ozet&makale_id=34620
dc.identifier.urihttp://dx.doi.org/10.16992/ASOS.12426
dc.description.abstractİngiliz romancı Aldous Huxley Cesur Yeni Dünya isimli romanında Devlet adına bireyin yok edilişi, aile gibi sosyal kurumların ortadan kaldırılışı, biyolojik şartlandırılış, insanların belirli bölümlere göre sınıflandırılışı, ve amaçsız cinsellik gibi temalar üzerinde odaklanmıştır. Bunların yanı sıra, vahşi bir insan olarak yansıtılan John adlı karakterin doğup büyüdüğü vahşilere ait kamptan medeniyeti temsil eden Dünya Devletine yaptığı seyahati, sonrasında kendisini bir fener evine kilitleyişi ve intiharı da romanda konu edilmektedir. Bu aşamada, John adlı karakterin intiharının, ölümle bir yüzleşmeden ziyade ölümü kucaklayış eylemi olarak düşünülüp düşünülemeyeceği sorusuyla karşı karşıya kalmaktayız. Bu çalışma, psikanaliz bir yaklaşımla John adlı karakterin Dünya Devleti’yle kurduğu teması ve intiharını ele alarak bu soruya bir cevap arayışı olarak değerlendirilebilir. Anahtar kelimeler: ölüm itkisi, psikanaliz, Freud, Huxley, medeniyeten_US
dc.description.abstractAldous Huxley, the British novelist, focuses in his dystopian novel Brave New World on issues such as the annihilation of the individual for the sake of the State, the eradication of social institutions like the family, biological conditioning, classification of the people into particular segments, and sexuality without a reproductive purpose. Apart from these issues, the novel presents a picture of John the Savage in his travel to the World State from the savage reservation where he was biologically born, and of the ensuing events that eventually lead to his self-confinement and self-annihilation in a lighthouse. At this point the question arises as to whether or not his suicide can be regarded as an embrace of death rather than a confrontation with it. This paper aims to come up with an answer to this question by analyzing the way John relates himself to the World State and his resort to suicide from a psychoanalytical perspective. Keywords: death drive, psychoanalysis, Freud, Huxley, civilizationen_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAkademik Sosyal Araştırmalar Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectDeath driveen_US
dc.subjectÖlüm etkisien_US
dc.subjectPsychoanalysisen_US
dc.subjectPsikanalizen_US
dc.subjectFreuden_US
dc.subjectHuxleyen_US
dc.subjectCivilizationen_US
dc.subjectMedeniyeten_US
dc.titleThe Instinct Of Death In Aldous Huxley's Brave New Worlden_US
dc.title.alternativeAldous Huxley'in Cesur Yeni Dünya Adlı Romanında Ölüm İçgüdüsüen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthorSerdar, Hamdi Ali
dc.identifier.doi10.16992/ASOS.12426
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record