Show simple item record

dc.contributor.authorTabak, Ahmet
dc.contributor.authorÇağlar, Bülent
dc.contributor.authorKaya, Mehmet
dc.date.accessioned2020-07-27T08:12:14Z
dc.date.available2020-07-27T08:12:14Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1307-9085
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/845
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/erzifbed/issue/53239/688197
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18185/erzifbed.688197
dc.description.abstractIn this study, the catalytic activities of raw, some metal cations exchanged (Fe3+ and Cu2+) and Fe- and Alpillared Artvin bentonite samples as a catalyst for acetalization reaction of benzaldehyde with 2, 3-butanediol were investigated. The structural and physicochemical properties of clay samples were examined by using XRay powder diffraction (XRD), scanning electron microscope (SEM), Fourier Transform infrared (FTIR) and surface area measurement techniques. The yield of this organic reaction in the presence of Cu-bentonite and Alpillared bentonites were found as very low whereas Fe-bentonite and Fe-pillared bentonite catalysts showed 60 and 63% yield in acetalization under same conditions, respectively. This study showed that modified Artvin bentonite samples which is the one member of Turkey’s important local and natural sources can be used as catalyst in the selected organic reaction and their utilization in industrial process reactions in small scale. Keywords: Artvin Bentonite, Catalysis, Characterization, illared clays,en_US
dc.description.abstractBu çalışmada Artvin ham bentonitinin, bazı metal katyonları (Fe3+ ve Cu2+) değiştirilmiş ve Fe- ve Alsütunlanmış türevlerinin benzaldehitin 2,3-bütandiol ile asetalleşme reaksiyonundaki katalitik aktiviteleri araştırıldı. Bu katalizörlerin yapısal ve fizikokimyasal özellikleri X–ışınları toz kırınım (XRD), taramalı elektron mikroskobu (SEM), Fourier transform infrared (FTIR), ve yüzey alanı ölçüm teknikleri yardımıyla aydınlatılmıştır. Cu-bentonit ve Al sütunlu-bentonit katalizörlü reaksiyonlarda verimin çok az olduğu buna karşın Fe-bentonit ve Fe-sütunlu bentonit katalizörlerinin kullanıldığı tepkimelerde ise sırasıyla % 60 ve % 63 verimle asetalleşme reaksiyonu gerçekleştiği tespit edilmiştir. Bu çalışma ülkemizin önemli yerli kaynaklarından birini teşkil eden Artvin bentonitinin modifiye edilmesiyle organik reaksiyonları katalizleyebildiğini ve bu ürünlerin küçük ölçekte ve endüstriyel proseslerdeki reaksiyonlar için kullanılabileceğini ortaya koymuştur. Anahtar Kelimeler: Artvin Bentonit, Kataliz, Karakterizasyon, Sütunlanmış killeren_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherErzincan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectArtvin Bentoniten_US
dc.subject: Artvin Bentoniteen_US
dc.subjectKatalizen_US
dc.subjectCatalysisen_US
dc.subjectKarakterizasyonen_US
dc.subjectCharacterizationen_US
dc.subjectSütunlanmış killeren_US
dc.subjectillared claysen_US
dc.subjecten_US
dc.titleÇeşitli Katyon Değiştirilmiş ve Sütunlanmış Artvin Bentonitlerinin Karakterizasyonu ve Seçilmiş Bir Organik Reaksiyonda Katalizör Olarak Kullanılmalarıen_US
dc.title.alternativeCharacterization of Various Cation Exchanged and Pillared Artvin Bentonites and Their Use as a Catalyst in a Selected Organic Reactionen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, Fen - Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.identifier.doi10.18185/erzifbed.688197
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record