Sistem yöneticileri, oturum açarak ilgili dokümanı görebilirler.

Oturum aç

Sorumlu personelden belgenin bir kopyasını istemek için aşağıdaki bilgileri girin.

Multistage dolomitization in Late Jurassic-Early Cretaceous platform carbonates (Berdiga Formation), Basoba Yayla (Trabzon), NE Turkey: Implications of the generation of magmatic arc on dolomitization

Bu e-posta adresi belgeyi göndermek için kullanılır.