Show simple item record

dc.contributor.authorKakşi, Melike
dc.date.accessioned2019-09-10T09:55:46Z
dc.date.available2019-09-10T09:55:46Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/344
dc.description.abstractİslamdaki itikadi mezhepler, İlahiyyat bahislerinden olan Allah'ın sıfatlarını tasnif etmişler ve bazılarına öncelik vermişlerdir. Geçmişte İslami mezheplerin tartıştığı sıfatlar konusu günümüzde de incelenmeye devam etmektedir. Said Nursî, yakın zamanda yaşamış ve Allah'ın sıfatları ve isimleri konusuna önem veren bir İslam alimidir. Bu tezde Said Nursî'nin eserlerinde Kâdir-i Mutlak anlayışını inceledik. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde kudret sıfatına itikadi mezheplerin verdiği değer anlatılmaktadır. İkinci bölümde Said Nursî'ye göre, kudretin ispatı, kapsamı ve diğer sıfatlar arasındaki yeri ele alınmaktadır. Üçüncü bölümde ise, tabiatı ve sebepleri tanımlaması ve üzerinde hassasiyetle durduğu kudret mucizelerini anlatması incelenmektedir. Sonuç bölümünde kudret sıfatına dair pek çok kazanım elimize geçmektedir. Theological sects of Islam, they have classified the love of God which gave priority to some of the betting and Theology. It adjectives Islamic sect in the past to discuss the issue continues to be examined today. Said Nursi, an Islamic scholar who recently lived and the importance of God's name and the names of the subjects. In this thesis, we examined the thought of Kâdir-i Mutlak in works of Said Nursî. The study consists of three parts. In the first part, it is explained the value given by the theological sects to the power adjective. In the second part, it is discussed the proof and the extent and the position between other adjectives of the power, according to Said Nursi. In the third part, on the nature and causes of identification and explain the miracle that is sensitive power is examined. As a result of our acquisition section passes through many hands on the power attributes.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAllah`ın sıfatlarıen_US
dc.subjectAttributes of Goden_US
dc.subjectKudreten_US
dc.subjectPoweren_US
dc.subjectMezhepleren_US
dc.subjectSectsen_US
dc.subjectSaid Nursien_US
dc.subjectSaid Nursien_US
dc.subjectTabiaten_US
dc.subjectNatureen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleSaid Nursî'nin eserlerinde Kâdir-i Mutlak düşüncesien_US
dc.title.alternativeThought of Kâdir-i Mutlak in works of Said Nursîen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorKakşi, Melike
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record