Show simple item record

dc.contributor.authorYazıcı, Turgay
dc.date.accessioned2019-09-25T07:15:57Z
dc.date.available2019-09-25T07:15:57Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/449
dc.description.abstractÇalışmamızda büyük düşünür Gazzâlî'nin İnsanı tanımlayan temel kavramları olan ruh, kalp, akıl ve nefs'i ele aldık. Giriş ve dört bölümden oluşan eserimizin giriş bölümünde araştırmanın konusu, önemi, amacı ve kaynakları üzerinde durulmuş, Gazzâlî'nin hayatı ve eserlerine değinilmiştir. Daha sonra ruh, kalp, akıl ve nefs kavramlarını ayrı bölümlerde işledik. Bunu yaparken öncelikle kavramların kelime ve terim anlamları üzerinde durduk. Her kavramın Kur'an-ı Kerim ve hadislerdeki işlenişine değindik. İslam düşüncesinde kavramın işlenişini açıklamaya çalıştık. Ele aldığımız kavramların birbiri ile ilişkilerine yer verdik. Son olarak Gazzâlî'nin işlemiş olduğumuz kavram hakkındaki görüşlerini derinlemesine incelemeye çalıştık. We handled the a major philosopher Gazzali's basic terms about soul, sensitivity, mind and nafs defining the humanbeing. The importance, aim, sources and the subject of the research within the entrance and the four other parts is emphasized on Gazzali's life and the works. Then, we studied the soul, mind, sensitivity and nafs terms in seperated parts. Seperating them, we emphasized on the word's and term's meanings. We mentioned every terms' process in Quran and hadiths. We studied on the terms' process in Islamic thinking. We pointed out the connections of the terms between each other. As a conclusion, we tried to views of Gazali about the terms deeply.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı / Din Psikolojisi Bilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAkılen_US
dc.subjectReasonen_US
dc.subjectGazzalien_US
dc.subjectGazallien_US
dc.subjectHadisen_US
dc.subjectHadithen_US
dc.subjectKalpen_US
dc.subjectHearten_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectNefsen_US
dc.subjectSoulen_US
dc.subjectRuhen_US
dc.subjectSpiriten_US
dc.subjectİnsanen_US
dc.subjectHumanen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleGazzâlî'de insanı tanımlayan temel kavramlar (Ruh, Kalp, Akıl, Nefs)en_US
dc.title.alternativeHuman basic concepts defining Gazzâlî (Spirit, Heart, Mind, Soul)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorYazıcı, Turgay
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record