Show simple item record

dc.contributor.authorSaral, Sinan
dc.contributor.authorÖzcan, Mete
dc.contributor.authorAyar, Ahmet
dc.date.accessioned2020-12-19T20:23:27Z
dc.date.available2020-12-19T20:23:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.issn1308-9315
dc.identifier.issn2148-8797
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TWpRd01ESXdNQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/4699
dc.description.abstractAmaç: Bu çalışmada, izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona (kimyasal hipoksi ile sağlanan) bağlı kontraktilite değişikliklerinde hücre içi kalsiyum homeostazisinin rolünün incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Erişkin gebe olmayan sprague dawley cinsi dişi sıçanlardan miyometriyum kesitleri alınarak içerisinde 37°C'de (pH 7.4) krebs solüsyonu bulunan ve %95 O2 - %5 CO2 ile sürekli gazlandırılan izole organ banyosuna asıldı. İstirahat gerimi uygulandıktan sonra kaslar 20 mM potasyum klorür ile standardize edildi. Düzenli kasılmaların görülmesinin ardından ortama test ajanları eklenerek; kontraksiyonların frekansı, amlitüd ve kasılma gücü üzerine olan etkileri, 10 dakikalık periyotlar süresince, veriler normalize edilerek değerlendirildi. Bulguların istatistiksel değerlendirilmesinde ANOVA varyans analizi testi kullanıldı.Bulgular: Potasyum siyanid (KCN) ve 2-4 dinitrofenol'un (DNF) kontrol kaydının ardından ortama ilavesi ile kontraktil kasılmalarda hemen başlayan belirgin bir inhibisyon meydana geldi (n=8, P<0.01). Bununla birlikte, kontrol kayıtlarının ardından ortama 1 mM etilen glikol tetraasetik asit (EGTA) ilavesi, KCN ve DNF'nin tek başına oluşturduğu inhibitor etkiyi kısmen hafifletti. Ancak, ortama EGTA ilavesine rağmen kontraktil baskılanmanın derecesi hala anlamlı düzeyde bulundu (P<0.05). Sonuç: Bu çalışmada, izole sıçan miyometriyumunda metabolik inhibisyona bağlı gelişen kontraktil inhibisyonun, hücre içi serbest kalsiyum'un bağlanması (EGTA aracılı) ile kısmen hafifletilebildiği ancak önlenemediği tespit edilmiştiren_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to investigate the role of intracellular calcium homeostasis on contractility changes in the isolated rat myometrium due to metabolic inhibition (induced by chemical hypoxia. Materials and Methods: Myometrial strips were isolated from virgin Spraque Dawley rats after dislocation and suspended in on isolated tissue bath containing Krebs solution continuously bubbled with %95 O2 and %5 CO2maintained at 37 C° (pH 7.4). After manifestation of spontaneous contractions, they were equilibrated under resting tension 2,4-dinitrophenole (DNP), potassium cyanide (KCN) and ethylene glycol tetra acetic acid (EGTA) were applied to the tissue bath. The amplitude and frequency of contractions were evaluated by 10-min intervals. Student-t test was used for statically analysis of data. Results: Adding either DNP (0.8 mM, n=8) or KCN (0.3 mM, n=8) to tissue bath caused a rapid and markedly inhibition in KCl induced myometrium contractions. Application of EGTA (1 mM) caused a decrease in inhibitory effects of metabolic stress induced by DNP and KCN, but these results were not statistically significant. Conclusion: This study revealed that contractile inhibition due to metabolic inhibition in rats myometrium may be partially reversed but not inhibited by chelation (EGTA mediated) of the intracellular calciumen_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectCerrahien_US
dc.titleDeneysel Metabolik İnhibisyon Oluşturulan İzole Sıçan Miyometriyumunda Etilen Glikol Tetraasetik Asit’in (EGTA) Kontraktil Aktivite Üzerine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Ethylene Glycol Tetraacetic Acid (EGTA) on Isolated Rat Myometrium Contractile Activity Induced by Metabolic Inhibitionen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume30en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage15en_US
dc.identifier.endpage20en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalFırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record