Show simple item record

dc.contributor.authorDevrimsel, Gül
dc.contributor.authorKüçükali, Ayşegül Türkyılmaz
dc.contributor.authorKırbaş, Aynur
dc.date.accessioned2020-12-19T20:23:45Z
dc.date.available2020-12-19T20:23:45Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.issn1302-4612
dc.identifier.issn2149-7869
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRZMk5ERTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/4749
dc.description.abstractAmaç: Çalışmadaki amacımız sağlıklı premenopozal kadınlarda D vitamini düzeylerini belirlemek, yaşam kalitesi ve depresif semptomlar veya depresyon ile ilişkisini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 39-49 yaşları arasında, sağlıklı premenopozal 120 kadın alındı. Olguların tam kan sayımı, sedimantasyon, tiroid fonksiyon testleri, serum 25(OH) vitamin D, parathormon (PTH), alkalen fosfataz (ALP), kalsiyum (Ca) ve fosfor (P) düzeylerinin tetkikleri yapıldı. Vitamin D’nin 25 ng/ml’nin altında olması yetersizlik olarak kabul edildi. Olguların vücut kitle indeksi (VKİ) kaydedildi, kuadriseps kas gücü (KKG) manuel kas testi ile değerlendirildi ve tüm olgular, Görsel ağrı skalası (GAS), Beck depresyon ölçeği (BDÖ), Kısa form-36 (KF-36) anketlerini tamamladılar. Bulgular: Olguların ortalama vitamin D düzeyi 12,56 ng/ml tespit edildi. D vitamini düzeyi ile yaş, Ca, P, ALP ve VKİ arasında korelasyon saptanmaz iken, PTH düzeyi ile negatif korelasyon saptandı. D vitamini düzeyi ile KKG arasında ve KF-36’nın alt parametreleri arasında pozitif korelasyon tespit edildi. Ayrıca, D vitamini düzeyi ile BDÖ skoru ve GAS arasında negatif korelasyon saptandı. Sonuç: Premenopozal sağlıklı kadınlarda D vitamini yetersizliği kas güçsüzlüğüne, emosyonel durum bozukluğuna ve yaşam kalitesinde bozulmaya yol açmaktadır.en_US
dc.description.abstractObjective: The aim of this study was to evaluate vitamin D levels in premenapausal healthy women and to assess its’ relationship with quality of life and depressive symptoms and depression. Material and Methods: The study included 120 healthy premenapausal women aged between 39 and 49. Complete blood count, erythrocyte sedimentation rate, thyroid function tests and serum 25(OH) vitamin D, parathormone (PTH), alkaline phosphotase (ALP), calcium (Ca), phosphor (P) levels were studied. Serum vitamin D levels below 25 ng/ml were considered as vitamin D deficiency. Body mass indexes (BMI) of the all participants were noted. Quadriceps muscle strength (QMS) was evaluated with manual test, and all participants filled visual analog scale (VAS), Beck Depression Inventory (BDI), Quality of Life Short Form 36 (SF-36) questionnairres. Results: Mean vitamin D level of the participants were 12,56 ng/ml. There was no correlation between vitamin D levels and age, BMI and serum Ca, P, ALP levels whereas negative correlation was found with PTH levels. QMS and SF-36 subtypes were positively correlated with vitamin D levels. Besides, there were significant negative correlation between vitamin D and BDI and VAS scores. Conclusion: Vitamin D deficiency in premenapausal women may lead muscle weakness and deterioration of emotional status and quality of life.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectGenel ve Dahili Tıpen_US
dc.titlePremenopozal kadınlarda d vitamini yetersizliğinin yaşam kalitesine etkisien_US
dc.title.alternativeThe effect of vitamin d deficiency on quality of life in premenapausal womenen_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume15en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage251en_US
dc.identifier.endpage255en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalKocatepe Tıp Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record