Show simple item record

dc.contributor.authorAkkuş, Murat
dc.date.accessioned2019-09-26T07:41:32Z
dc.date.available2019-09-26T07:41:32Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/484
dc.description.abstractİslâmî ilimlerin önde gelen disiplinlerinden bir tanesi tefsir ilmidir. Tefsir ilminin kullandığı kaynakların başındakıraat farklılıkları gelmektedir. Çünkü kıraatler Kur'ân'ın dışında bir şey değildir. Bunun için Kur'ân'ın tefsir edilmesinden itibaren kıraat farklılıkları göz önünde tutulmuş ve bu farklılıkların anlamlara etkileri müfessirler tarafından değerlendirilmiştir. Konunun önemine binâen, ilk dönemden bugüne kadar kıraatle ilgili pek çok eser te'lif edilmiş veya tefsirlerde kıraat farkı detaylı bir şekilde incelenmiştir. Konunun detaylı bir şekilde işlendiği tefsirlerden bir tanesi de üzerinde araştırma yapılan İbn Âşûr'un et-Tahrîr ve't-Tenvîr isimli tefsiridir. Görüldüğü kadarıyla İbn Âşûr, tefsirinde kıraat ve kıraatlerin anlama etkileri üzerinde durmakta ve mukaddimesinde kıraate dâir sadre şifâ olabilecek bilgiler vermektedir. Amacımız son dönem âlimlerinden olan İbn Âşûr'un kıraat ilmine ve kıraatlere bakışını ve ayetleri anlamlandırmasında kıraat ve kıraat farklılıklarının anlama etkisini ortaya koymak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. Anahtar Kelimeler: Tefsir, İbn Âşûr, Tahrîr, Kıraat, Yedi Harf. One of the leading disciplines of Islamic sciences is Tafseer/exegesis. Differences in recitation/qiraah are among the primary sources used by the science of exegesis. For, recitations are not something out of the Qur'an. Thus, differences in recitation have been born in mind since the exegesis of Qur'an started and the impacts of these differences on the meaning have been evaluated by the exegetes. In regard to the importance of the issue, many related works have been authored so far or the issue has been deeply examined within exegesis corpus. One of these works where differences in recitation were studied in detail is the exegesis of Ibn 'Âshûr called al-Tahreerwa al-Tanweer, on which this research is based. As far as we can see in his exegesis, IbnAshur puts emphasis on recitation/qiraah and the impacts of recitations on understanding the Qur'an; moreover, he provides crucial information about recitation in his introduction of the work. Our aim is to put forth and evaluate the approach of IbnÂshûr, one of the modern scholars, to the science of recitation and to the recitations and the impact of recitation and differences in recitation on the meaning in his interpretation of the verses/ayah. Keywords: Exegesis, Ibn Ashur, Tahreer, Qiraah, "Seven Letters/al-Ahruf al-Sab'a".en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı / Tefsir Bilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEt-Tahrir Ve`t-Tenviren_US
dc.subjectEt-Tahrir Ve`t-Tenviren_US
dc.subjectKur'an-ı Kerimen_US
dc.subjectKoranen_US
dc.subjectKıraaten_US
dc.subjectReadingen_US
dc.subjectTahir bin Aşuren_US
dc.subjectTahir bin Aşuren_US
dc.subjectTefsiren_US
dc.subjectCommentaryen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleKur'ân'ın anlaşılmasında kırâat farklılıklarının rolü: et-Tahrîr ve't-Tenvîr" örneğien_US
dc.title.alternativeThe role of reciting differences in understanding the Quran: The sample of the exegesis called "al-Tahreerwa al-Tanweer"en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorAkkuş, Murat
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record