Show simple item record

dc.contributor.authorKahveci, Gökhan
dc.contributor.authorDemirtaş, Zülfü
dc.date.accessioned2020-12-19T20:25:20Z
dc.date.available2020-12-19T20:25:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.issn1304-0278
dc.identifier.urihttps://app.trdizin.gov.tr/makale/TVRRNE5EUTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/4979
dc.description.abstractBu araştırma öğretmenlerin örgütsel sessizlik algılarını belirlemeye yönelik Örgütsel Sessizlik Ölçeğini geliştirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın örneklemini Elazığ ilinde bulunan 20 ilköğretim okulunda görev yapmakta olan 426 öğretmen oluşturmaktadır. Örgütsel Sessizlik Ölçeği için 30 maddeden oluşan bir madde havuzu oluşturulmuştur. Ölçek için toplanan verilerin faktör analizi için uygunluğunu belirmek amacıyla yapılan KMO test değeri; 876 olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin kapsam geçerliliğini sağlamak amacıyla uzman görüşü alınmıştır. Ayrıca Örgütsel Sessizlik Ölçeğinin açıkladığı toplam varyans oranı ise %57,16’dır. Açımlayıcı faktör analizi sonucu ölçeğin beş faktörden oluştuğu görülmüştür. Bu faktörler sırasıyla “Okul Ortamı”, “Duygu”, “Sessizliğin Kaynağı”, “Yönetici” ve “İzolasyon” şeklindedir. Örgütsel Sessizlik Ölçeği için hesaplanan iç tutarlılık katsayısı 0,89’dur. Bunun yanında ölçeğin yapı geçerliğini test etmek amacıyla birinci ve ikinci düzey doğrulayıcı faktör analizi yapılmıştır. Elde edilen değerler ölçeğin geçerli ve güvenilir olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractThis study aimed to develop scales which determine teachers' perceptions of organizational silence. Population of the study covers 426 teachers who work in 20 primary schools in Elazığ. An item pool was developed which consist 30 items for teachers' perceptions of organizational silence scale. Professionals' suggestions were taken for scales content validity. The KMO test was used for the data suitability for the factor analysis. According to test result KMO value was found as 876. Also explained variance is %57,16 by organizational silence scale. Five factors has been obtained from the scale as a result of exploratory factor analysis. These factors are; "School Environment"," emotion ", "Source of Silence", "Administrator " and " Isolation. The internal consistency of organizational silence scale is 0,89. In addition to test construct validity of organizational silence scale, first and second order confirmatory factor analysis was conducted. The obtained values of the scales show that scale is valid and reliable.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subject0-Belirleneceken_US
dc.titleÖğretmenler için örgütsel sessizlik ölçeği geliştirme çalışmasıen_US
dc.title.alternativeDevelopment study of organizational silence scale for teachersen_US
dc.typeotheren_US
dc.contributor.departmentRTEÜen_US
dc.identifier.volume12en_US
dc.identifier.issue43en_US
dc.identifier.startpage167en_US
dc.identifier.endpage182en_US
dc.ri.editoaen_US
dc.relation.journalElektronik Sosyal Bilimler Dergisi (elektronik)en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record