Show simple item record

dc.contributor.authorMafratoğlu, Recepali
dc.date.accessioned2019-10-23T07:49:08Z
dc.date.available2019-10-23T07:49:08Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/562
dc.description.abstractBu çalışma Din İşleri Yüksek Kurulu'nun 1965 sonrası genel kurul düzeyinde ele alıp hükme bağladığı kararları dayandığı şer'î deliller açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırma bir giriş ve üç bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın konusuna, amacına ve yöntemine değinilmektedir. Birinci bölümde Kurul'u tanıtmak amacıyla onun yapısı, görevleri ve çalışma esasları hakkında bilgi verilmektedir. İkinci bölüm fetvâ kavramı ekseninde işlenmiş olup günümüzde ?İftâ Makamı? konumunda olan Kurul'un almış olduğu kararların daha iyi anlaşılabilmesini amaçlamaktadır. Üçüncü bölüm inceleme konusu yaptığımız Kurul kararlarını hüküm istinbatında kullanılan aslî ve fer'î deliller açısından ele almakta ve Kurul'un hükme varmada bu delilleri ne ölçüde kullandığını belirlemeye odaklanmaktadır.Araştırmanın sonuç bölümünde Kurul'un karar verirken izlediği yöntem üzerinde durulmakta ve hüküm istinbatında en çok kullanılan delillerin belirlenmesi ve elde edilen verilerin değerlendirilmesi yapılmaktadır. This thesis aims to carry out an investigation of the opinions were taken by The High Committee of Religious Affairs after 1965 in terms of their Islamic-legal foundations. In order to realize this purpose, the thesis consists of an introduction and three main sections. The content, aim and method of the study have been given in the introduction. The first chapter, in general, deals with the structure and functions of The High Committee of Religious Affairs. The second section of the thesis aims at a better understanding of the opinions of The High Committee of Religious Affairs in terms of fatwa. In the third section, the opinions of above mentioned are examined in according to the both primary and secondary evidences which are used by The High Committee in the decision making process. The decision making methods of The High Committee are evaluated in the epilogue of the study.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDin İşleri Yüksek Kuruluen_US
dc.subjectThe High Religious Affairs Committeeen_US
dc.subjectDiyanet İşleri Başkanlığıen_US
dc.subjectPresidency of Religious Affairsen_US
dc.subjectFetvalaren_US
dc.subjectFatwasen_US
dc.subjectKarar vermeen_US
dc.subjectDecision makingen_US
dc.subjectİslam Hukukuen_US
dc.subjectIslamic Lawen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleDiyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu kararları ve dayandığı şer'î delilleren_US
dc.title.alternativeThe opinions of the High Committee of Religious Affairs (The Presidency of Religious Affairs of the Republic of Turkey) and their Islamic-legal foundationsen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorMafratoğlu, Recepali
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record