Show simple item record

dc.contributor.authorYıldırım, Hasan
dc.date.accessioned2019-10-30T09:00:22Z
dc.date.available2019-10-30T09:00:22Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/628
dc.description.abstractKUR'AN'DA EHL-İ KİTAP BAĞLAMINDA MEVDÛDÎ VE SÜLEYMAN ATEŞ'İN GÖRÜŞLERİNİN MUKAYESESİ Kur'an'da Ehl-i Kitap'ın özelliklerini Mevdûdî ve Süleyman Ateş'in görüşleri çerçevesinde mukayeseli olarak ele alan bu çalışmada, itikadi ve ameli konular başta olmak üzere Ehl-i Kitap'ın tutum ve davranışları incelenmiştir. Mevdûdî ve Ateş'in konuyla ilgili görüşleri mukayeseli ve objektif bir şekilde verilmeye çalışılmış, ittifak veya ihtilaf ettikleri hususlar belirtilmiştir. Araştırmanın sonucunda Ehl-i Kitap'ın Allah tarafından gönderilen dini emirleri değişik şekillerde tahrîf ederek, şahsi menfaatleri doğrultusunda kullanmaya çalıştıkları ve bu yanlışları nedeniyle birçok sıkıntıya düçar oldukları, peygamberler vasıtasıyla kendilerine yapılan uyarıları da dikkate almadıkları için hem dünya hem de ahiret saadetini kaybettikleri görülmüştür. Bununla birlikte Kur'an, Yahudi ve Hristiyanları Ehl-i Kitap olarak vasıflandırmış ancak onlarla kurulacak ilişkilerin sınırlarını belirlemeyi de ihmal etmemiştir. Anahtar Kelimeler: Kur'an, Ehl-i Kitap, Yahudi, Hristiyan, Tahrîf, Mevdûdî, Süleyman Ateş, THE COMPARISON OF MEVDÛDÎ AND SÜLEYMAN ATEŞ'S OPİNİONS ABOUT PEOPLE OF THE BOOK İN QUR'AN In this study, dealing comperatively Mevdûdî and Süleyman Ateş's opinions on people of the book's features in Qur'an, notably faith and creed topics, then people of the book's thoughts and behaviours were analyzed. Mevdûdî and Ateş' thoughts related with the topic are tried to be given in a comparative and objective way, in the meantime the aspects of unity contraversy were stated. In the consequence of the research, it is seen that by falsifying the religious orders in different paths, People of the book have tried to use them for their personel interests. By virtue of these fallacies and not to take any notice of the warnings given by the Prophets, they have had many troubles and lost their happiness in both wordly life and Akhirah (afterlife). Additionly, Qur'an qualifies Jews and Christians as "People of the Book" but pays attention to set boundaries of relations to be established with them Keywords: Qur'an, People of the Book, Falsify, Jew, Christian, Mevdûdî, Süleyman Ateşen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKur'anen_US
dc.subjectEhl-i Kitapen_US
dc.subjectYahudien_US
dc.subjectHristiyanen_US
dc.subjectTahrîfen_US
dc.subjectMevdûdîen_US
dc.subjectSüleyman Ateşen_US
dc.subjectQur'anen_US
dc.subjectPeople of the Booken_US
dc.subjectFalsifyen_US
dc.subjectJewen_US
dc.subjectChristianen_US
dc.subjectMevdûdîen_US
dc.subjectSüleyman Ateen_US
dc.titleKur'an'da ehl-i kitap bağlamında Mevdûdî ve Süleyman Ateş'in görüşlerinin mukayesesien_US
dc.title.alternativeThe comparison of Mevdûdî and Süleyman Ateş's opi̇ni̇ons about people of the book i̇n Qur'anen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorYıldırım, Hasan
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record