Show simple item record

dc.contributor.authorKanbur, Canan
dc.date.accessioned2019-11-01T07:11:39Z
dc.date.available2019-11-01T07:11:39Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/689
dc.description.abstractMuhammed Hamidullah (1908-2002) yirminci yüzyılın en önde gelen İslâm âlimlerinden birisidir. Kendisi İslâmî ilimlere bütüncül bir bakış açısıyla yaklaşmış olup pek çok alanda eserler vermiştir. İslâm Tarihi alanında değerli eserler kaleme almış olan müellif, İslâm Tarihine yaklaşımı, metodu ve çalışmalarıyla dikkat çekmektedir.İslâm Tarihi çalışmalarında Kur'an ve sünnet temelli bir yaklaşıma sahip olan yazar, kaynaklarının çeşitliliği ve bunları değerlendirmesi ile titiz bir araştırmacılık örneği sergilemektedir. Tarihî mekânları yerinde inceleyerek şahsî gözlemlerini de çalışmalarında kaynak olarak kullanması onun orijinal yönlerindendir.Tarihî olayları değerlendirmede durumun tüm yönleriyle ortaya koyulmasına gayret eden Hamidullah, pek çok ilim dalından yararlanmakta ve bilimsel bir üslupla konuları ele almaktadır. İslâm Tarihine önemli katkılarda bulunmuş olan müellif, şahsiyeti ve çalışmalarıyla pek çok kimseyi etkilemiştir. Muhammad Hamidullah (1908-2002) is one of the most prominent Islamic scholar of the twentieth century. He has approached Islamic sciences with a holistic perspective and worked in many field of İslamic sciences. Especially in the field of Islamic History the author had written valuable works and draws attention with his studies, method and approach to Islamic History.In his studies of Islamic History, the author?s approach based on Quran and Sunnah. With the diversity of his sources, and assessment of them the author presents an example of a meticulous researcher. Using personal observations as a resource by examining the historical places is one of the original aspects of him.In the analyzing historical events Hamidullah makes an effort to put forth all aspects of the situation, takes advantage of many branches of science and discusses the issues with a scientific style. The author who made ??important contributions to History of Islam, influenced many people with his works and personality.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRize Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalı / İslam Tarihi Bilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHamidullahen_US
dc.subjectMuhammeden_US
dc.subjectHamidullahen_US
dc.subjectMuhammeden_US
dc.subjectTarihen_US
dc.subjectHistoryen_US
dc.subjectTarihçiliken_US
dc.subjectHistoriographyen_US
dc.subjectİslam alimlerien_US
dc.subjectIslamic scholarsen_US
dc.subjectİslam tarihien_US
dc.subjectIslamic historyen_US
dc.subjectİslamiyeten_US
dc.subjectIslamen_US
dc.titleMuhammed Hamidullah ve tarihçiliğien_US
dc.title.alternativeMuhammad Hamidullah as a historianen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorKanbur, Canan
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record