Show simple item record

dc.contributor.authorAkmaz Bıyıklı, Gonca
dc.date.accessioned2020-06-24T11:56:48Z
dc.date.available2020-06-24T11:56:48Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/749
dc.description.abstractPozitif psikolojik sermaye, çalışanların olumlu yönlerini öne çıkaran ve geliştirilmesiyle de rekabet edilen işletmelere karşı üstünlük sağlayan bir kavramdır. Türk alan yazını incelendiğinde pozitif psikolojik sermaye ve örgütsel güven arasında yapılan araştırmalar yok denecek kadar azdır. Bu araştırma ile alan yazına yardımcı bir kaynak daha ekleneceği düşünülmektedir. Bu araştırmanın amacı, Trabzon bölgesinde faaliyet gösteren Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sekiz çay fabrikasında çalışan memur statüsünde ve farklı görevlerde çalışan personelin pozitif psikolojik sermayeleri ile örgütsel güvenlerinin arasında bir ilişkinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Konunun teorik alt yapısı verildikten sonra Trabzon bölgesindeki Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı sekiz çay fabrikasında bulunan 150 personele anket uygulanmıştır. Elde edilen veriler SPSS ortamına aktarılarak gerekli analizler yapılmıştır. Yapılan analizler sonucunda, pozitif psikolojik sermaye boyutları ve örgütsel güven boyutlarının bazıları arasında anlamlı ilişkiler bulunmuştur. Ayrıca demografik değişkenlerin pozitif psikolojik sermaye, örgütsel güven ve bunların bazı boyutları arasında anlamlı ilişkilerin olduğu belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Pozitif Psikolojik Sermaye, Örgütsel Güven.Positive psychological capital is a concept putting forward the workers' positive sides and excelling against the competitive companies with their developments. When being analyzed Turkish area literatüre, the researches between the positive psychological capital and the organizational trust are not enough to say. It has been thought that are more assistant resource will be added for the area literature with this research. The purpose of this research is to investigate whether or not there is an association between positive psychological capital and organizational trust in staff working as officers and staff working in different areas in eight tea factories connected to general directorate of tea establishments in Trabzon region. After having been givenb the theoretical substructure of the subject, a questiomaire was applied to one hundred and fifty peoplein staff in eight tea factories connected to general directorate of tea establishments in Trabzon region. The obtained data were transferred to SPSS enviroment an necessary analyzes were mode. As a result of the analysis, significant correlations were found between some of the positive psychological capital dimensions and some of the organizational trust dimensions. In addition to this, it was determined that there are significant correlations in demographic variables, positive psychological capital, organizational trust and some of their dimensions. The Keywords: Positive Psychological Capital, Organizational Trust.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherRecep Tayyip Erdoğan Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİşletmeen_US
dc.subjectBusiness Administrationen_US
dc.subjectGüvenen_US
dc.subjectConfidenceen_US
dc.subjectPozitif psikolojik sermayeen_US
dc.subjectPositive psychological capitalen_US
dc.subjectTrabzonen_US
dc.subjectTrabzonen_US
dc.subjectÇay işletmelerien_US
dc.subjectTea enterprisesen_US
dc.subjectÖrgütsel güvenen_US
dc.subjectOrganizational trusten_US
dc.titlePozitif psikolojik sermaye ile örgütsel güven arasındaki ilişkinin incelenmesine yönelik bir araştırma: Trabzon bölgesindeki Çaykur işletmelerien_US
dc.title.alternativeA study to examine the relationship between positive psychological capital and organization trust: An example of the Çaykur business in the province of Trabzonen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.department0-Belirleneceken_US
dc.contributor.institutionauthorAkmaz Bıyıklı, Gonca
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record