Show simple item record

dc.contributor.authorBaşaran, Saime
dc.contributor.authorÇakır, Süleyman
dc.date.accessioned2020-07-07T11:30:24Z
dc.date.available2020-07-07T11:30:24Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1307-9832
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11436/775
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/pub/ulikidince/issue/55004/666189
dc.description.abstractThe supplier selection process is a compelling process that involves determining the most appropriate one among multiple alternatives by taking into account many qualitative and quantitative criteria which require a trade-off. In order to solve uncertain real-life problems in a more rational way, decision-makers benefit from fuzzy logic principles. In this study, a supplier selection problem was handled by using fuzzy TODIM method which is one of the fuzzy MCDM methods. The selection of the most suitable supplier was implemented in a food company producing halva in Konya. Consequently, fuzzy TODIM method has proved to be a practical method which can be used for the solution of other MCDM problems as well as supplier selection.en_US
dc.description.abstractTedarikçi seçim süreci ödünleşim gerektiren birçok nitel ve nicel karakterdeki kriteri dikkate alarak birden fazla alternatif arasından en uygununu belirlemeyi gerektiren zor bir süreçtir. Belirsizlik içeren gerçek hayat problemlerini daha rasyonel biçimde çözebilmek için karar vericiler bulanık mantık ilkelerinden yararlanmaktadırlar. Bu çalışmada, tedarikçi seçim problemi bulanık çok kriterli karar verme (ÇKKV) yöntemlerinden biri olan bulanık TODIM yönteminden faydalanılarak çözülmüştür. En uygun tedarikçi seçimi, Konya ilinde helva üretimi yapan bir gıda firmasında uygulanmıştır. Uygulama sonucunda bulanık TODIM yönteminin tedarikçi seçiminin yanı sıra diğer ÇKKV problemlerinin çözümü amacıyla da kullanılabilecek pratik bir yöntem olduğu ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherUluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 2020 (28):65-78en_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccessen_US
dc.subjectÇok Kriterli Karar Vermeen_US
dc.subjectMulti-Criteria Decision Making (MCDMen_US
dc.subjectBulanık TODIM Yöntemien_US
dc.subjectFuzzy TODIM Methoden_US
dc.subjectTedarikçi Seçimien_US
dc.subjectSupplier Selectionen_US
dc.titleBulanık Todım yöntemiyle gıda sektörünce tedarikçi seçimien_US
dc.title.alternativeSupplier Selection In Food Sector Via Fuzzy Todim Methoden_US
dc.typearticleen_US
dc.contributor.departmentRTEÜ, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümüen_US
dc.contributor.institutionauthor0-Belirlenecek
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record